COMPAK SPORTING

Nastala je na predlog tehničnega menedžerja FITASC leta 1991 in uporablja tipične Sporting tarče na običajnih streliščih za skeet in trap, kjer pa so določene dolžine ki jih tarče morajo preleteti v prostem letu in smeri v katerih morajo tarče leteti.
Disciplina je doživela takojšen uspeh in Evropska prvenstva se prirejajo že od leta 1995, Svetovna prvenstva pa od leta 2004 naprej.

Ko se pokliče tarča, je položaj orožja prosto izbran (lahko v ramenu, lahko tudi lovski). Vse tarče pa morajo biti ustreljene v pravilnem položaju (orožje v ramenu).
Območje, ki ga morajo vse tarče preleteti, je opredeljeno s pravokotnikom (ABCD), globokim 25m in širine 40m. Kolikor je mogoče, je treba štiri vogale pravokotnika označiti z vsaj 50 cm visokimi zastavami. To olajša določanje usmeritev. Razporeditev je od leve v smeri urinega kazalca. Strani pravokotnika so označene z AB-BC-CD-DA.
Potrebnih je vsaj šest strojev za metanje. Lokacija metalnih strojev se prosto izbira. Opozoriti je treba, da pot letečih tarč ne predstavlja nevarnosti za strelce, sodnike in za gledalce. Enako velja za leteče diske z oznako NO BIRD (zlomljene tarče). Če je stroj za metanje zadaj za strelcem, mora biti vsaj 4 m višji od strelnih stojal. Kadar ni vetra, morajo leteti vse leteče tarče čez pravokotnik (ABCD) vsaj na eni presečni točki. Za strelce je na voljo pet stojišč.
Tekmovalni program poteka praviloma dva dni s štirimi serijami po 25 tarč na dan. Če streljate na več streliščih, ima lahko vsako strelišče drugačno postavitev, pod pogojem, da lahko vsak strelec strelja na vsako postavitev.

Subscribe US Now